سریال های جم تی وی [ زمان پخش بهترین سریالهای ترکی و هندی ]

سریال های جم تی وی [ زمان پخش بهترین سریالهای ترکی و هندی ]

سریال های جم تی وی

زمان پخش سریال های جم تی وی

این روزها کمی خسته ایم و مثل سابق نمی توانیم بنویسیم. با این وجود خیلی دوست داریم برای شما مطالب به روز شده را در سایت قرار دهیم.

از محبوب ترین شبکه های فارسی زبان می توان به شبکه جم تی وی اشاره کرد. در این لیستی بروز شده از زمان پخش سریال ها خواهیم داشت.

این کانال توانسته است با دوبله گسترده سریال های هندی و ترکی و همچنین بهترین سریال های 2023 و بهترین فیلم های 2023 مخاطبین زیادی را به خود جذب کرده است.

این شبکه علاوه بر این کار یعنی دوبله فیلمها و سریال های روز برنامه های طنز و تی وی شوهای مختلفی نیز دارد. مخاطبان این شبکه در ساعات شبانه روز برنامه هایش را رصد میکنند.

 1. جم تی وی
 2. جم ریور
 3. جم دراما
 4. جم سریز
 5. جم کمدی
 6. جم بالیوود
 7. جم مکس
 8. جم جونیور
 9. جم کلاسیک
 10. جم اونیکس
 11. جم روبیکس

در اینجا ما لیستی را داریم که ساعت پخس سریال های جم سریز و مابقی سریال های مرتبط با جم تی وی در آن مشخص شده است. در شبکه سریال های آمریکایی ، هندی، ترکی و سریال های کره ای دوبله می شوند که البته لیست ما شامل محبوب ترین هاست یعنی سریال های ترکی و هندی

مستندهای غذایی:

شبکه جم تی وی: زمان پخش از شنبه تا پنجشنبه ساعت 6 عصر و تکرار پخش ساعت 7 صبح

تلخ و شیرین:

شبکه جم تی وی: زمان پخش شنبه تا پنجشنبه ساعت 7 عصر و تکرار پخش ساعات 4 و 11

تازه عروس

زمان پخش:‌ شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۲:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۳:۰۰ ، ۱۰:۰۰ و ۱۴:۰۰/// شبکه: جم تی وی

ضربان قلب

زمان پخش:‌ شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۱:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۲:۰۰ ، ۰۹:۰۰ و ۱۳:۰۰/// شبکه: جم تی وی

خواهران و برادران

زمان پخش:‌ جمعه تا چهارشنبه ساعت ۲۳:۰۰/// تکرار پخش: ساعات ۰۱:۰۰ ، ۰۸:۰۰ و ۱۶:۰۰ /// تکرار پخش هفتگی: ساعت ۰۶:۰۰/// شبکه: جم تی وی

پشت پرده‌ ازدواج

زمان پخش: شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۰:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۰:۰۰ ، ۱۲:۰۰ و ۱۷:۰۰/// شبکه: جم تی وی

جم ریور
سریال های جم ریور

راهزنان

زمان پخش: هر روز ساعت ۱۵:۰۰/// تکرار پخش: ساعات ۱۱:۰۰ ، ۱۹:۰۰ و ۲۳:۰۰  /// تکرار پخش در شبکه ریور پلاس: یک ساعت بعد از پخش اصلی /// شبکه: جم ریور

قضاوت

زمان پخش:‌ هر روز ساعت ۱۳:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۹:۰۰ ، ۱۷:۰۰ و ۲۱:۰۰ /// شبکه: جم ریور

مرد درمانده

زمان پخش:‌ هر روز ساعت ۱۲:۰۰ /// تکرار پخش هفتگی: ساعت ۰۶:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۸:۰۰ ، ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰ /// تکرار پخش در شبکه ریور پلاس: ساعت ۱۳:۰۰ /// شبکه: جم ریور

پلیس جنایی نیویورک

زمان پخش:‌ هر روز ساعت ۱۴:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۱۰:۰۰ ، ۱۸:۰۰ و ۲۲:۰۰ /// شبکه: جم ریور

GEM DRAMA

سریال های جم دراما

پسران برتر از گل

زمان پخش:‌ جمعه تا چهارشنبه ساعت ۲۲:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۱۰:۰۰ ، ۱۴:۰۰ و ۱۸:۰۰ /// شبکه: جم دراما

اتاق قرمز

زمان پخش:‌ جمعه تا چهارشنبه ساعت ۲۱:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۹:۰۰ ، ۱۳:۰۰ و ۱۷:۰۰ /// شبکه: جم دراما

ماموران لس آنجلس

زمان پخش:‌ هر روز ساعت ۲۳:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۱۱:۰۰ ، ۱۵:۰۰ و ۱۹:۰۰ /// شبکه: جم دراما

 

GEM COMEDY

سریال های جم کمدی

تد لاسو

زمان پخش: روزهای زوج ساعت ۱۹:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۱:۰۰ ، ۰۷:۰۰ و ۱۳:۰۰

شبکه: جم کمدی

فرندز

زمان پخش: شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۸:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۰:۰۰ ، ۰۶:۰۰ و ۱۲:۰۰ /// شبکه: جم کمدی

شلدون جوان

زمان پخش: روزهای فرد ساعت ۲۰:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۲:۰۰ ، ۰۸:۰۰ و ۱۴:۰۰ /// شبکه: جم کمدی

برای من مرده

زمان پخش: روزهای فرد ساعت ۱۹:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۱:۰۰ ، ۰۷:۰۰ و ۱۳:۰۰ /// شبکه: جم کمدی

کبری کای

زمان پخش: روزهای زوج ساعت ۲۰:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۲:۰۰ ، ۰۸:۰۰ و ۱۴:۰۰ /// شبکه: جم کمدی

این ما هستیم

زمان پخش: روزهای فرد ساعت ۲۱:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۳:۰۰ ، ۰۹:۰۰ و ۱۵:۰۰ /// شبکه: جم کمدی

کت شلواریها

زمان پخش: روزهای زوج ساعت ۲۱:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۳:۰۰ ، ۰۹:۰۰ و ۱۵:۰۰ /// شبکه: جم کمدی

عشق اورژانسی

زمان پخش: شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۳:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۵:۰۰ ، ۱۱:۰۰ و ۱۷:۰۰ /// شبکه: جم کمدی

 

جم بالیوود

جم بالیوود

مسابقه جلک دیکلا جا فصل هفتم

زمان پخش: روزهای فرد ساعت ۱۹:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۳:۰۰ و ۱۱:۰۰ /// شبکه: جم بالیوود

من عاشق تو هستم

زمان پخش: شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۷:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۹:۰۰ و ۰۱:۰۰ /// شبکه: جم بالیوود

ایندین آیدل فصل 12

نام دیگر: Indian Ideal /// زمان پخش: روزهای زوج ساعت ۱۹:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۳:۰۰ و ۱۱:۰۰ /// شبکه: جم بالیوود

رویای شیرین جوانی

زمان پخش: شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۸:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۱۰:۰۰ و ۰۲:۰۰ /// شبکه: جم بالیوود

یک عشق یک جنون

زمان پخش:‌ روزهای زوج ساعت ۲۰:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۴:۰۰ و ۱۲:۰۰ /// شبکه: جم بالیوود

به عشق تو سوگند

زمان پخش:‌ روزهای فرد ساعت ۲۰:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۴:۰۰ و ۱۲:۰۰ /// شبکه: جم بالیوود

جشنواره های UMANG

زمان پخش:‌ روزهای فرد ساعت ۲۱:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۵:۰۰ و ۱۳:۰۰ /// شبکه: جم بالیوود

فیلم سینمایی

زمان پخش:‌ شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۲:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۶:۰۰ و ۱۴:۰۰ /// شبکه: جم بالیوود

این پیوند عاشقانه است فصل دوم

زمان پخش:‌ روزهای زوج ساعت ۲۱:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۵:۰۰ و ۱۳:۰۰ /// شبکه: جم بالیوود

 

GEMMAX

سریال های جم مکس

ماموریت هاوایی

زمان پخش:‌ شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۷:۰۰ /// تکرار پخش هفتگی: ساعت ۱۲:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۹:۰۰ ، ۱۳:۰۰ و ۲۱:۰۰ /// شبکه: جم مکس

غنچه های زخمی

زمان پخش:‌ هر روز ساعت ۱۹:۰۰ /// تکرار پخش هفتگی: ساعت ۰۳:۰۰ ، ۱۵:۰۰ و ۲۳:۰۰ /// شبکه: جم مکس /// گروه ضربت

زمان پخش:‌ شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۶:۰۰ /// تکرار پخش هفتگی: ساعت ۱۸:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۸:۰۰ ، ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰ /// شبکه: جم مکس

هالت

زمان پخش:‌ شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۸:۰۰ /// تکرار پخش هفتگی: ساعت ۰۶:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۱۰:۰۰ ، ۱۴:۰۰ و ۲۲:۰۰ /// شبکه: جم مکس

جم جونیور

سریال های جم جونیور

سرآشپز کوچولو

زمان پخش: هر روز ساعت ۱۳:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۱:۰۰ ، ۰۷:۰۰ و ۱۹:۰۰ /// شبکه: جم جونیور

چیپ و دیل زندگی در پارک

زمان پخش: هر روز ساعت ۱۲:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۰:۰۰ ، ۰۶:۰۰ و ۱۸:۰۰ /// شبکه: جم جونیور

الیوت از زمین

زمان پخش: هر روز ساعت ۱۴:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۲:۰۰ ، ۰۸:۰۰ و ۲۰:۰۰ /// شبکه: جم جونیور

blippi (بلیپی)

زمان پخش: هر روز ساعت ۱۲:۳۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۰:۳۰ ، ۰۶:۳۰ و ۱۸:۳۰ /// شبکه: جم جونیور

حیات وحش با کریس و مارتین

زمان پخش: هر روز ساعت ۱۵:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۳:۰۰ ، ۰۹:۰۰ و ۲۱:۰۰ /// شبکه: جم جونیو

داستانک

زمان پخش: هر روز ساعت ۱۴:۳۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۲:۳۰ ، ۰۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ /// شبکه: جم جونیور

انیمیشن

زمان پخش: هر روز ساعت ۱۶:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۴:۰۰ ، ۱۰:۰۰ و ۲۲:۰۰ /// شبکه: جم جونیور

Bananas In Pyjamas

زمان پخش: هر روز ساعت ۱۵:۳۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۳:۳۰ ، ۰۹:۳۰ و ۲۱:۳۰ /// شبکه: جم جونیور

 

Gem Classic

سریال های جم کلاسیک

غرب وحشی وحشی

زمان پخش:‌ شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۰:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۴:۰۰ و ۱۲:۰۰ /// شبکه: جم کلاسیک

فیلم سینمایی

زمان پخش:‌ شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۷:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۱:۰۰ و ۰۹:۰۰ /// شبکه: جم کلاسیک

جزیره اسرارآمیز

زمان پخش: شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۱:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۵:۰۰ و ۱۳:۰۰ /// شبکه: جم کلاسیک

فیلیپر

زمان پخش:‌ شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۹:۳۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۳:۳۰ و ۱۱:۳۰ /// شبکه: جم کلاسیک

فیلم سینمایی

زمان پخش:‌ شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۲:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۶:۰۰ و ۱۴:۰۰ /// شبکه: جم کلاسیک

انیمیشن

زمان پخش:‌ شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۹:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۳:۰۰ و ۱۱:۰۰ /// شبکه: جم کلاسیک

در این شبکه فیلم‌های سینمایی دوبله شده و یا با زیرنویس فارسی در ساعات ذیل نمایش داده می‌شوند:

ساعت ۱۴:۳۰

تکرار پخش: ساعت ۰۳:۳۰ /// شبکه: جم ONYX

ساعت 17:00

تکرار پخش: ساعت ۰۱:۰۰ /// شبکه: جم ONYX

ساعت ۱۹:۳۰

تکرار پخش: ساعت ۰۶:۰۰ /// شبکه: جم ONYX

ساعت ۲۲:۰۰

تکرار پخش: ساعت ۱۱:۳۰ /// شبکه: جم ONYX

جم روبیکس

جم روبیکس

سریال گودال

زمان پخش:‌ شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۵:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۱۱:۰۰ ، ۱۹:۰۰ و ۲۳:۰۰ /// شبکه: جم روبیکس

مانک

زمان پخش:‌ شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۲:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۸:۰۰ ، ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰ /// شبکه: جم روبیکس

عطر عشق

زمان پخش:‌ شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۴:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۱۰:۰۰ ، ۱۸:۰۰ و ۲۲:۰۰ /// شبکه: جم روبیکس

دروغگوهای کوچک

زمان پخش:‌ هر روز ساعت ۱۳:۰۰ /// تکرار پخش: ساعات ۰۹:۰۰ ، ۱۷:۰۰ و ۲۱:۰۰ /// شبکه: جم روبیکس

خب دوستان اینم لیست بهترین سریال های شبکه جم تی وی که زمان پخش رو کامل درج کردیم. البته من خودم شبکه جم تی وی رو دنبال نمی کنم. و هیچ علاقه ای هم به این کار ندارم. بر عکس تصور شما خود من فقط برنامه های رسانه ملی رو دنبال میکنم. مثلا سریال گیل دخت رو در این سایت قرار دادیم و شما میتونید راحت دانلود کنید.

یا مثلا سریال جشن سربرون، هم خودم به این سریال علاقه ی زیادی دارم و هم شما رو دعوت میکنم که حتما پیگیرش باشید.

البته این مجموعه هنوز ساخته نشده ولی یکی از شاهکارهای صداسیما هست. در کل سریالهای ایرانی که با رویکرد ملی ساخته میشن بسیار عالی هستن. منظورم از رویکرد ملی مجموعه های تاریخی هست.

از طرفی سریالهای نمایش خانگی 1402 که در سایت معرفی کردیم هم بینندگان زیادی دارن که خودم معمولا این دسته از مجموعه ها رو در کانال تلگرام ادیب فاضل قرار میدم.

درباره این مطلب نظر دهید !
کاربر گرامی اگه دوست داری به کمک پاتیف زندگیتو متحول کنی به نوتیفیکیشن های پلتفرم اجازه بده نه دوست ندارم بله دوست دارم