تصویر پیدا نشد

تفاوت خمس و زکات در چیست

تفاوت خمس و زکات 

زکات یکی از پنج رکن اسلام است و به معنای عطا کردن یا پرداخت کردن است. در اسلام، زکات به عنوان یک وظیفه مالی برای مسلمانان تعیین شده است. هدف اصلی زکات، توزیع منابع مالی در جامعه و کمک به نیازمندان و فقیران است. زکات برای دارایی های خاص محاسبه می شود، از جمله: پول نقد، طلا و نقره، محصولات کشاورزی، دام و سود تجارت. در حالت کلی، نسبت زکات برای هر دارایی 2.5٪ است. با پرداخت زکات، فرد به عنوان یک مسلمان با تأثیر قابل توجه خود در جامعه به حفظ عدالت اجتماعی و رفع فقر و نیازمندی ها کمک می کند.

تفاوت خمس و زکات:خمس به معنای یک پنجم و زکات یک نصیب از دارایی ها و درآمدهاست. منبع خمس قراردادهای کشاورزی است ولی منبع زکات روزهای خاص سال است. خمس برای روحانیون و رابطین و زکات برای فقیران و نیازمندان است. خمس در هر زمانی که محصول یا درآمد به دست می آید باید پرداخت شود ولی زکات بعد از گذشت یکسال

تفاوت بین خمس و زکات در اسلام به شرح زیر است:

1. معنی: خمس به معنای پنجم است و به عنوان یک نصیب مشخص از دارایی ها و درآمدها در اسلام تعریف می شود. زکات به عنوان یک نصیب مشخص از دارایی ها و درآمدها نیز تعریف می شود، اما برخلاف خمس که پنجم است، زکات 2.5٪ از دارایی ها و درآمدهاست.

2. منبع: خمس منبع قراردادهای کشاورزی است. به عنوان مثال، در صورت کشت زمین، پنجم محصول برای خداوند و رسول اختصاص داده می شود. زکات منبع آن روزهای خاص سال است که باید به فقیران و نیازمندان تخصیص داده شود.

3. توزیع: خمس برای حاملان قدرت (امامان)، فقیران، روحانیون، رابطین (بین فقیر و حامل قدرت) و راهبان تخصیص داده می شود. زکات برای فقیران و نیازمندان تخصیص داده می شود.

4. زمان: خمس در هر زمانی که محصول یا درآمد به دست می آید، باید پرداخت شود. زکات نیز در صورت کسب سرمایه یا دارایی های خاص، بعد از گذشت یک سال قابل پرداخت است.

5. انواع: خمس به دو صورت خمس عام (برای محصولات کشاورزی و حیوانات) و خمس خصوص (برای محصولات غیر کشاورزی) تقسیم می شود. زکات نیز به دو صورت زکات فطره (پرداخت قبل از عید فطر) و زکات مال (پرداخت بعد از گذشت یک سال) تقسیم می شود.

بنابراین، این تفاوت ها نشان می دهند که خمس و زکات در اسلام به عنوان دو نظام جداگانه برای تأمین نیازمندان و توسعه اجتماعی استفاده می شوند.

عبارت “خمس در فقه” به معنای پنجمین قسمت از دهمین قسمت از مال یا درآمدی است که برخی از مسلمانان به عنوان حق خداوند بر ثروت و درآمدهای خود تعیین می‌کنند. خمس به عنوان یک نوع صدقه و وظیفه دینی در اسلام شناخته می‌شود و برخی از منابع شرعی، مثل قرآن و سنت، به آن اشاره می‌کنند. خمس عادةً به صورت 20% از کل درآمد یا ثروت تعریف می‌شود و باید به نفرات و منافع خاص توزیع شود که در قرآن ذکر شده است.

درباره این مطلب نظر دهید !
کاربر گرامی اگه دوست داری به کمک پاتیف زندگیتو متحول کنی به نوتیفیکیشن های پلتفرم اجازه بده نه دوست ندارم بله دوست دارم