تصویر پیدا نشد

تفاوت جرم با وزن چیست؟ فرق اساسی

تفاوت جرم با وزن چیست؟

تفاوت جرم با وزن چیست؟ فرق اساسی این دو را توضیح دهید

تفاوت جرم و وزن در معنای فیزیکی و مفهومی متفاوت همانند زمین و ستاره‌هایی است که به هر دو اشاره دارد. این دو مفهوم همچنین در فیزیک نیز متفاوت است.

– جرم: جرم یک مشخصه فیزیکی است که مقدار ماده و جرم ذراتی که مواد را تشکیل می‌دهند را نشان می‌دهد. جرم یک شیء به این معنی است که تعداد ذرات آن شیء است. جرم به شدت ثابت است و با تغییر محیط یا شرایط، نمی‌تواند تغییر کند. برای سنجیدن جرم از واحد کیلوگرم استفاده می‌شود.

مثال 1: یک لوح آهنی با جرم 1 کیلوگرم داریم.
مثال 2: جرم بدن انسان در حالت نرمال معمولاً بین 50 تا 100 کیلوگرم است.

– وزن: وزن، نیروی جاذبه است که بر یک جسم عمل می‌کند. خواصی که به جرم نسبت داده می‌شود و معیاری برای اثبات نیروی جاذبه بر روی یک جسم می‌باشد. وزن یک شیء در مکانی خاص می‌تواند متغیر باشد و با تغییر مکانی که برای اندازه گیری وزن استفاده می‌شود تغییر می‌کند. برای سنجیدن وزن از واحد نیوتن استفاده می‌شود.

مثال 1: وزن لوح آهنی با جرم 1 کیلوگرم را بر روی سطح زمین در نزدیکی نقطه‌ی صفر جاذبه سنجیده می‌کنیم. وزن آن 9.8 نیوتن است.
مثال 2: وزن انسان در حالت نرمال در نزدیکی سطح زمین حدود 500 تا 1000 نیوتن است.

با توجه به مثال‌های بالا، مهمترین تفاوت بین جرم و وزن این است که جرم مشخصه‌ای ثابت در ارتباط با تعداد ذرات یک شیء است، در حالی که وزن نیرویی است که جاذبه بر روی یک جسم اعمال می‌کند و ممکن است با تغییر محیط یا شرایط تغییر کند.
تفاوت جرم و وزن عبارتند از:

1. تعریف: جرم یک خاصیت فیزیکی است که مقدار ماده را نشان می‌دهد، درحالیکه وزن نیرویی است که بر یک جسم در نتیجهی گرانش اعمال می‌شود.

2. واحد اندازه‌گیری: جرم به واحد کیلوگرم (kg) اندازه‌گیری می‌شود، درحالیکه وزن به واحد نیوتن (N) اندازه‌گیری می‌شود.

3. وابستگی به مکان: جرم یک ویژگی ثابت است و در هر مکانی بدون تغییر است، درحالیکه وزن به مکانی که جسم در آن قرار دارد بستگی دارد. برای مثال، وزن یک شخص در سطح زمین بیشتر از وزن آن شخص در ماه است.

4. تغییر در مدار: جرم جسم تغییر نمی‌کند، درحالیکه وزن در مدارهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال، وزن یک بدن در مدار زمینی متفاوت از وزن آن بدن در مدار فضایی است.

5. تأثیر دیگر عوامل: وزن تحت تأثیر عوامل دیگری مانند شتاب، نیروی ناشی از گرانش سیاره‌ها و فاصله از مرکز جسمی که نیروی گرانشی را اعمال می‌کند، قرار می‌گیرد. جرم تأثیر این عوامل را نمی‌پذیرد و فقط به مقدار ماده بستگی دارد.

درباره این مطلب نظر دهید !
کاربر گرامی اگه دوست داری به کمک پاتیف زندگیتو متحول کنی به نوتیفیکیشن های پلتفرم اجازه بده نه دوست ندارم بله دوست دارم