تفاوت جبر و اختیار در چیست؟ / مقایسه ها

تفاوت جبر و اختیار در چیست؟ / مقایسه ها

تفاوت جبر و اختیار چیست؟ 

 

مقایسه جبر و اختیار::: در این مطلب ابتدا این دو مفهوم را تعریف میکنیم سپس به بررسی تفاوت جبر و اختیار می پردازیم

اختیار چیست

اختیار به چه معناست
اختیار در فقه شیعه به معنای توانایی و حق مسلمان برای انتخاب و تصمیم‌گیری درباره مسائل دینی و شرعی است. این اصل به طور کلی بر این باور استوار است که خداوند به هر فرد مسلمان، قدرت و توانایی داده است تا بتواند درباره مسائل دینی خود تصمیم بگیرد و از آن‌ها پاسخگو باشد.

با توجه به این اصل، در فقه شیعه، مسئولیت تفسیر قرآن و حدود شرع را نبایست به گروه‌های خاص یا عالمان دین منتقل کرد. هر فرد مسلمان، با تحصیل علوم دینی و آشنایی با منابع شرع (قرآن، سنت پیامبر و ائمه)، قادر است تا درباره مسائل دینی خود نظر داده و تصمیم بگیرد.

البته لازم به ذکر است که اختیار در فقه شیعه همچنان با رعایت مبانی و اصول شرعی است. به عبارت دیگر، اختیار در فقه شیعه به معنای آزادی کامل در تصمیم‌گیری نیست و باید با رعایت حدود و مقتضیات شرع عمل کند.

جبر چیست؟

جبر به چه معناست

تقدیر و تعیین قضا و قدر در فقه شیعه به معنای جبر است. این مفهوم بر اساس عقیده شیعه درباره قدرت خداوند و تأثیرات آن بر رویدادها و اتفاقات دنیا استوار است. به طور کلی، شیعیان باور دارند که خداوند به عنوان خالق و حکمران جهان، همچنین مسئول تعیین و تقدیر قضا و قدر برای همه مخلوقات است. به عبارت دیگر، جبر در فقه شیعه به معنای این است که خداوند با دانش کامل و حکمت بالا، همچنین با در نظر گرفتن علل طبیعی و عادلانه، قضا و قدر را برای همه افراد تعیین می‌کند. از این رو، همچون سایر فروع فقه شیعه، جبر نیز در حکمت الــــــــــــہ (حکمت اللَّہ) گسترده‌ترین تأثیر را دارد و در مسائلی مانند قضاوت، تکلیف، عدالت و مسئولیت انسان نقش مهمی دارد.

تفاوت جبر و اختیار چیست

جبر با اختیار چه تفاوت های دارد

تعلق به خداوند: در فقه شیعه، جبر تعلق مستقیم به خداوند دارد و نشان‌دهنده قدرت و علم کامل اوست. این بدان معناست که هرچه رخ داده و هرگونه رفتار و اعمال انسان، بر پایۀ قضاء و قدر خداوند صورت می‌گیرد. در حالی که اختیار تعلق مستقیم به انسان دارد و نشان‌دهنده آزادانگارانۀ اوست. به عبارت دیگر، انسان قادر است تصمیم‌گیری کند و به طور آزادانه رفتار کند.

تأثیر بر رفتار: جبر بر همۀ رخ‌ده‌گی‌ها و رفتارهای انسان تأثیر گذار است و همۀ چیز بر پایۀ قضاء و قدر صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، همۀ اعمال و رفتارهای انسان تحت کنترل خالق قرار دارد. در حالی که اختیار نشان‌دهنده توانایی انسان در تصمیم‌گیری آزاد است و رفتارش بر پایۀ خوداختياري صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر، انسان مسئول اعمال و رفتار خود است و قادر است به طور آزاد تصمیم بگیرد.

مسئولیت: در فقه شیعه، انسان مسئول اعمال و رفتار خویش است. به عبارت دیگر، هر فرد باید مسئولیت اعمال و رفتار خود را بپذیرد و پاسخگو باشد.

خب دیدید که چگونه اختیار و جبر را مقایسه کردیم امیدواریم از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید

درباره این مطلب نظر دهید !
کاربر گرامی اگه دوست داری به کمک پاتیف زندگیتو متحول کنی به نوتیفیکیشن های پلتفرم اجازه بده نه دوست ندارم بله دوست دارم