تصویر پیدا نشد

تفاوت جاذبه و گرانش چیست؟ /مقایسه و فرق گرانش و جاذبه

تفاوت جاذبه و گرانش چیست؟

در این نوشتار ابتدا گرانش را تعریف میکنیم سپس جاذبه را تعریف می کنیم و در آخر تفاوت جاذبه و گرانش را میگوییم.

این مقایسه را کامل خوانده و فرق این دو مفهوم را دریابید

گرانش یک نیروی طبیعی است که بین دو جسم با جرم وجود دارد و باعث جذب و جمع شدن آن‌ها می‌شود. جعبه سیاه استرالیاست، چرا که هر چه به آن نزدیک می‌شوید فشا رو به شما بیشتر می شود. این نیرو توسط جسمها با جرم به انتقال میان بازه های فضا از طریق میدان گرانشی خود انجام می شود. نظریه نسبیت عام ژنرال جرانش را بر اساس عامل گرانشی مطرح کرده است که نشان دهنده این است که نیروی گرانشی ناشی از انحنای اعیاناً و همچنین اثرات حضور جرم در فضا می باشد.

جاذبه یک نیروی طبیعی است که بین دو جسم با جرم وجود دارد و موجب جذب یکدیگر می‌شود. جاذبه نیرویی است که به وسیله‌ی آن اشیاء به سمت همدیگر جذب می‌شوند. جاذبه بر اساس مستطیل امیدبخشی علت وجود دارد. جرم هر جسم در کنار قدرت جاذبه موجب بروز این جاذبه می‌شود. جاذبه همچنین باید با قدرت بگونه‌ای باشد که تاثیر مکانیدن بر جسم سوراخ نشود. جاذبه با پایه‌های فیزیکی توصیف شده است اما باز هم علت وجود و حقیقت اصلی آن نامشخص است.

 

جاذبه و گرانش دو مفهوم مرتبط اما با تعاریف و قابلیت‌های متفاوت هستند:

1. جاذبه: جاذبه به قدرتی ارجاع دارد که بین دو جسم با جرم کشش می‌افتد و سبب می‌شود یک جسم به سمت جسم دیگر حرکت کند. جاذبه یک نیروی برهم‌کنشی است که بین دو جسم با جرم ایجاد می‌کند و نمی‌تواند بدون وجود دو جسم با جرم اتفاق بیفتد. جاذبه قابل تغییر و تعدیل است و از طریق تغییرات جرم و فاصله بین جسم‌ها تغییر می‌کند.

2. گرانش: گرانش نیروی جاذبه است که برای نگه‌داشت اشیا روی سطح زمین و در برابر جذبه زمین عمل می‌کند. گرانش نیروی برهم‌کنشی است که بین هر جسم با جرم و زمین وجود دارد. گرانش مستقل از جرم شیء است و همواره نیروی خطی است که به سمت مرکز جرم عمل می‌کند. این نیرو با توجه به جرم شیء و فاصله آن از مرکز جرم زمین تغییر می‌کند.

به طور خلاصه، تفاوت اصلی بین جاذبه و گرانش این است که جاذبه یک نیروی برهم‌کنشی است که بین دو جسم با جرم ایجاد میشود ، در حالی که گرانش نمایانگر نیروی برهم‌کنشی بین هر جسم و زمین است.

امیدوارم از این نوشتار در خصوص تفاوت جاذبه و گرانش نهایت استفاده را ببرید

درباره این مطلب نظر دهید !
کاربر گرامی اگه دوست داری به کمک پاتیف زندگیتو متحول کنی به نوتیفیکیشن های پلتفرم اجازه بده نه دوست ندارم بله دوست دارم